saltar al contingut principal

Estudiant URV i FURV

Accés Serveis Digitals de la Universitat

Per tal de poder accedir a tots els teus aplicatius informàtics centrals. (Intranet, Correu Electrònic, Campus Virtual, Expedient Acadèmic, Catàleg de la Biblioteca, etc...) heu d'utilitzar el teu NIF/NIE/Passaport i una clau d'accés, que inicialment és la teva data de naixement.

- Codi d'usuari: NIF/NIE/Passaport
    Formats possibles:
        - NIF: 8 digits + '-' + Lletra
          Exemple: 12345678-L
        - NIE: Amb els formats:
           X-12345678-L
           X12345678
           X12345678L
        - Passaport: tots els dígits i lletres
- Clau d'accés: La teva data de naixement en format dd-MMM-aa. Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES)

Us recomanem el canvi d'aquesta clau d'accés mitjançant l'aplicatiu de Gestió d'Identitat, que podeu accedir-hi mitjançant l'enllaç que es troba a la plana inicial de la Intranet, o directament mitjançant la url:

https://idm.urv.cat/idm/user

També podreu formular una pregunta / resposta que us permetrà poder restaurar en un futur la vostra clau d'accés sense necessitat d'intervenció per part del Servei de Recursos Informàtics i TIC.

Nota: Per Estudiant FURV, s'entén Estudiants de la Fundació URV matriculats de Màster o Especialista Universitari amb acció formativa superior a 4 mesos

 

Vull canviar la meva clau d'accés

Tots els Serveis Digitals de la Universitat validen amb el mateix codi d'usuari i clau d'accés.
Podeu canviar la vostra clau d'accés actual mitjançant l'aplicatiu de Gestió d'Identitat, que podeu accedir-hi mitjançant l'enllaç que es troba a la plana inicial de la Intranet, o directament mitjançant la url:

https://idm.urv.cat/idm/user

Passos:

  • Connectar-se a la plana web: https://idm.urv.cat/idm/user
  • Introduir el codi d'usuari i clau d'accés habituals que feu servir per accedir a Intranet, Campus Virtual, Correu Electrònic, etc.
  • Clicar el botó Entrar
  • Si la validació ha estat correcta, entrareu a una pantalla que us permet canviar la clau d'accés o canviar les respostes de la pregunta d'autentificació. Entrem a l'apartat "Canviar la clau d'accés"
  • Posar a les dues caselles que apareixen una nova clau d'accés i clicar el botó "Canviar clau d'accés". Recordeu que aquesta clau ha d'acomplir certes regles que estan especificades a la mateixa plana. Cas que no les acompleixi el sistema us n'informarà de forma pertinent i l'haureu de canviar.
  • Si tot ha anat bé apareix el missatge "Canvi de clau d'accés realitzat correctament". Clicar el botó "SORTIR" que apareix a l'angle superior dret de la plana.
  • A partir d'aquest moment ja es pot entrar als serveis digitals de la URV amb l'usuari i clau d'accés que hagueu definit anteriorment.
  • També podreu formular una pregunta / resposta que us permetrà poder restaurar en un futur la vostra clau d'accés sense necessitat d'intervenció per part del Servei de Recursos Informàtics i TIC.

 

No recordo la meva clau d'accés

Si no recordeu la vostra clau d'accés, teniu vàries opcions per a poder restablir-la:

•  Si heu formulat una pregunta / resposta al Gestor de Identitat, llavors entreu al Gestor ( https://idm.urv.cat/idm/user ) i responeu a la pregunta
•  Si no heu formulat cap pregunta / resposta, llavors podeu utilitzar el procediment de restabliment de clau d'accés utilitzant el carnet Universitari (el nou carnet del Banco Santander)
•  Si no heu formulat una pregunta / resposta, i no teniu el nou carnet, llavors cliqueu en el següent formulari i introduïu correctament les dades que se us indiquen,